top of page

SS DELFINEN VEJBYSTRAND

SS DELFINENS VISION

Delfinens vision är baserad på följande nyckelbegrepp som tillsammans skall resultera i en GEMENSKAP:

 

SEGLING ÄR TILL FÖR ALLA

Delfinens motto är att segling är till för alla och att det skall vara lätt att segla. Oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning skall man känna sig välkommen till Delfinen för att prova på segling. Samt att båtar och material skall finnas lättillgängligt för medlemmarna.

UNGDOMSVÄNLIG

Delfinen skall uppfattas som en ungdomsvänlig klubb som erbjuder barn och ungdomar möjligheten till att prova på/lära sig segling och umgås med andra människor. Genom att vara ungdomsvänlig klubb vill Delfinen säkerställa att nya generationer kommer in i klubben och på sätt säkerställa en föryngring samt att klubben växer över tiden.

LIVSLÅNGT SEGLANDE

Delfinen verkar för att seglande kan ske i alla åldrar och vill se att medlemmar och icke-medlemmar nyttjar denna sport under en lång tid. Gärna hela livet.

SJÖMANSKAP

Delfinen skall främja ett gott sjömanskap där säkerheten är en viktig nyckelfaktor. Sjömanskap inbegriper mycket mer än bara segling, det är exempelvis bedömningar om väder och vind, materielens beskaffenhet, egna förmågor, före och under vistelse på havet. Agerande vid sjönöd, annans eller egen, är en annan viktig faktor.

FAMILJ

I Delfinen är hela familjen välkommen och kan här delta och har roligt tillsammans utifrån sina egna preferenser.

LOKAL FÖRANKRING

Delfinen vill stärka banden med Vejbystrand med omnejd och kunna erbjuda en aktivitet även utanför själva sommarmånaderna, från tidig vår till sen höst och på så sätt skapa en medvetenhet om segling.

BREDD

Delfinen skall uppmuntra och verka för både segling som en ren rekreationsaktivitet och som en sport, inkluderande tävlingsverksamhet för de som önskar. Genom att satsa på bredden och erbjuda så många som möjligt tillfälle för segling vill Delfinen få fler intresserade och aktiva medlemmar som väljer segling som sin aktivitet.

Hamnen i Vejbystrand
bottom of page